Fotbalový oddíl

Vznik a počátky Komárovského fotbalu

Předválečná komárovská sportovní obec měla tři tělovýchovné spolky, a to Sokol, Orel a DTJ, žádná ovšem nesdružovala fotbalisty. Kopaná se kopala jen živelně na loukách, např. za „Štrekou“ nebo v „Cihelně“. Vzhledem k tomu, že v Komárově nebylo odpovídající fotbalové hřiště, zajížděli Komárovští na kolech i pěšky na turnaje do okolí a jen pochválit, že ostudu neudělali. Jména průkopníků a nadšenců přesto, že mnozí již nejsou mezi námi, nelze opomenout. Všichni patří do komárovské historie, a to Smolkové, Nováci, Šormi, Vaňci, Kukelkové, Langři, Klaskové, Pavelek, Sosna,Jan Ament, později rozhodčí kopané a Juchelka, další rozhodčí. Organizačně i hráčsky přispěl Grygárek Karel. Po válce v roce 1945 se opět začalo hrát, a to v areálu Komo, dnešní oddělení skladů Barvy a laky. Až v roce 1950 došlo k ustavení registrovaného oddílu kopané pod patronací Spofy (dnes Tevy). Budovalo se hřiště a u zrodu byli: Klásek, Bubík, Kolarčík, Novosad, Smolka, Trušina, Žižka, Dr. Novák, B. Novák, Ament.V dalších letech komárovští fotbalisté postavili dřevěné šatny, jelikož se převlékali ve Spofě v barvách. Mužstvo si vedlo dobově dost na úrovni svým možnostem jak v krajském přeboru odbojářů, tak na celostátním finále ve slovenské Lupči, kde porazilo Roztoky Praha a Zvolen. V domácí okresní soutěži patřili k lepším celkům. Ve druhé polovině šedesátých let přišly pro komárovský klub kritické chvíle, kdy musel nedobrovolně opustit prostory hřiště a šaten. Znovu od začátku začali Komárovští roku 1967…

Současnost

V minulosti hrálo mužstvo I. B třídu, kde v posledních letech patřilo k nejlepším. V soutěžních ročnících 2004/05 a 2005/06 skončilo na druhém místě, v sezoně 2006/2007 skončil Komárov na 5. místě, 2007/2008 se zachránil z 13. místa. V sezoně 2008/2009 sestoupilo mužstvo do okresního přeboru. Aby toho nebylo, v soutěžním ročníku 2009/2010 přišel další pád o soutěž níže. Až do okresní trojky spadli Komárovští fotbalisté a to doslova zaslouženě a s hrozivým skóre 22:115 a pouze s 15 bodovým ziskem.

V současnosti hraje mužstvo mužů okresní přebor.

Historie umístění v tabulce

2004/2005    1.B třída – 2. místo

2005/2006    1.B třída – 2. místo

2006/2007    1.B třída – 5. místo

2007/2008     1.B třída – 13. místo

2008/2009     1.B třída – 14. místo sestup do OP

2009/2010     OP  – 13. místo sestup do III. třídy

2010/2011     III. třída – 13. místo

2011/2012     III. třída – 4. místo

2012/2013     III. třída – 10. místo

2013/2014     III. třída – 8. místo

2014/2015     III. třída – 5. místo

2015/2016     III. třída – 3. místo

2016/2017     III. třída – 4. místo

2017/2018     III. třída – 2. místo 

2018/2019     III. třída – 2. místo postup do OP

2019/2020     OP – 6. místo nedohráno Covid-19 

2020/2021     OP – 9. místo nedohráno Covid-19