Fotbalové hřiště

Zázemí dělá našemu fotbalového klubu fotbalové hřiště v Komárově se správní budovou sportovního klubu. V přízemní části budovy využívané fotbalisty se nacházejí 2 fotbalové kabiny, sklad pro sportovní potřeby, sprchy a toalety. V 1. patře budovy potom fotbalisté využívají další dvě kabiny, jednu kabinu rozhodčích s přilehlými toaletami a sprchami.

Fotbalové hřiště v současné době disponuje dvěma tribunami a jednou krytou terasou pro fanoušky. Pro možné pronájmy je k dispozici veškeré fotbalové vybavení od branek různých velikostí (přenosné velké brány, žákovské brány, MINI branky), sítí a dalších sportovních potřeb a doplňků pro trénink.

Zejména v přípravných obdobích se využívá přilehající tréninkové hřiště, které je taktéž možno v případě zájmu pronajmout.

Fotbalové hřiště je k dispozici mimo tréninky a zápasy fotbalových oddílů občanům Komárova za podmínky dodržování řádu fotbalového hřiště a respektování správce hřiště.

Fotbalové hřiště je k dispozici pro účel pronájmů na základě předchozí dohody. Cenové podmínky budou projednány vždy individuálně.