Historie klubu

Před válkou a těsně po válce byla komárovská tělovýchova organizována ve třech tělovýchovných spolcích, a to Sokol, Orel a DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota). Kořeny organizovaného sportu v Komárově je možno najít např. již v roce 1922, kdy byl při spolku Sokol založen oddíl volejbalu.

V roce 1947 se výše uvedené spolky transformovaly do nové tělovýchovné jednoty s názvem TJ Slovan Komárov. V r. 1950 byl ve spolupráci s podnikem Galena založen oddíl kopané a později i oddíl hokeje. V roce 1951 pak bylo zřízeno stávající fotbalové hřiště.

V této době byla spolupráce mezi podnikem a sportovci velmi úzká. V areálu TJ byly pořádány kulturně společenské akce pro zaměstnance podniku a pro ostatní občany Komárova. Hrálo se ochotnické divadlo, pořádaly se taneční zábavy, letní karnevaly, silvestrovské zábavy apod.

V roce 1981 byl u tělovýchovné jednoty Slovan Komárov založen oddíl turistiky mládeže.

V roce 1989 TJ Slovan Komárov vracel v rámci restituce tělocvičnu a přilehlé volejbalové hřiště tělovýchovnému spolku Orel. Ve stejném roce došlo k založení TJ Galena Komárov pro oddíly triatlonu, odbíjené žen a rekreačního sportu pro všechny. Zakládající členové Ing. Karel Stuchlík (pers. náměstek Galeny), Ing. Jiří Jelínek a Ivan Grabovský přišli nedlouho po založení s iniciativou sloučení TJ Galeny Komárov a TJ Slovan Komárov. Efektem sloučení byla možnost využívání stávající organizační struktury TJ Slovan Komárov. K oficiálnímu sloučení obou tělovýchovných jednot došlo v březnu 1990 na valné hromadě, která schválila rovněž nový název sloučené tělovýchovné jednoty – TJ Galena Komárov. V této době bylo více než 50 % členů zaměstnáno v podniku Galena.

V roce 1990 byla rovněž započata systematická výstavba nových sportovišť – kurty pro volejbal a tenis, dětské hřiště a v následujícím roce byla rovněž zahájena výstavba správní a administrativní budovy TJ, ve které byly umístěny šatny, klubovny a bufet s perspektivou dalšího rozšíření o např. posilovnu. Výstavba byla ukončena v roce 1995.

V roce 1995 především externalizací řady profesí v podniku Galena se počet členů TJ zaměstnaných v mateřském podniku snížil na asi 15%. Nicméně areál byl pro potřeby podniku plně využíván např. v rámci III. ročníku Mezinárodních sportovních her podniku farmaceutického průmyslu (účast Léčiva, Slovakofarma, Biotika, Polfa). V areálu byly pořádány pro zaměstnance Galeny pravidelné sportovní soutěže, dlouhodobý turnaj v malé kopané, odbíjené a tenisu. V roce 1998 bylo v areálu TJ vybudováno pískové hřiště pro beachvolejbal, které poskytuje našim závodním hráčům, ale i rekreantům možnost provozovat tento atraktivní letní sport. V roce 2000 byla v budově TJ zřízena posilovna a za fotbalovým hřištěm vybudováno nové tréninkové fotbalové hřiště, které mimo fotbalistů využívají také ostatní oddíly pro tréninkové či zábavné činnosti nebo dobrovolné hasičské jednotky ke cvičení.

Koncem minulého století se spolupráce TJ s podnikem Galena a. s. čím dál více zmenšovala a počátkem roku 2001 podnik zcela odmítl podporu a spolupráci s tělovýchovnou jednotou. Důsledkem toho schválil výkonný orgán nový název a tělovýchovná jednota se změnila na Sportovní klub Komárov. Pod tímto názvem vystupoval klub až do roku 2008, kdy se změnil na Sportovní klub Komárov, o.s.. Poslední úprava názvu klubu proběhla v roce 2016. Dle požadavků NOZ byl klub registrován pod názvem Sportovní klub Komárov, z.s. (zkráceně SK Komárov, z.s.).