Oddíl volnočasového a rekreačního sportu

Oddíl volnočasového a rekreačního sportu sdružuje aktivní lidi s chutí sportovat, kteří se věnují mnoha různým aktivitám, a to především pro radost z pohybu a zábavu s přáteli. Členové tohoto oddílu jsou většinou bývalými aktivními sportovci nebo bývalými členy turistického oddílu, který měl v Komárově od 80. let minulého století až do začátku století současného velkou oblibu, avšak poté svou činnost přerušil.

Krom sportovní činnosti svých členů se oddíl aktivně zapojuje do pořádání obecních akcí pro veřejnost, jako je tradiční Pochod okolím Komárova, Běh o nejrychlejšího Komarovjaka nebo Pálení čarodějnic.